Plagiat

Plagiat av webbplats eller delar av webbplats

Plagiat av webbplats? Hur kan man hålla koll på att ingen obehörig stjäl innehållet på din webbsajt? Hur skall man agera när man upptäcker att någon de facto har stulit innehåll, eller delar av ditt innehåll?

Plagiat av webbplats är egentligen inte är ett rättsligt begrepp, utan med plagiat menas en konstnärlig eller litterär stöld. Ett plagiat är ett oredovisat lån ur en annan persons egen produktion. Ett plagiat är också den raka motsatsen till en förfalskning. När en förfalskare utger sitt eget verk för att vara en annans, så utger plagiatören en annans verk för att vara sitt eget.

Kan man kolla efter plagiat av webbplats?

Om man vill ta reda på om innehållet på webbplatsen som jag ansvarar för är utsatt för plagiat plagiat av webbplatsså finns det ju så klart många bra tjänster som, med automatik, scannar igenom allt som finns skrivet på nätet och jämför detta med din webbsajt. En av dessa tjänster är Copyleaks, som inte bara vänder sig mot studenter, (Urkund) utan även mot privata företag, SEO-byråer och andra aktörer som är intresserade av denna information.

Stöld av innehåll (Plagiat av webbplats)
Att ”stjäla” skriven text och förändra den (skriva om) är inte att betrakta som plagiat. Plagiat är mer som en kopia, där det mesta ser ut som det gör i originalversionen.

Plagiat är åtalbart

Plagiat kan strida mot olika former av immaterialrätt (upphovsrätt, varumärkesrätt m.m.) men även strida emot ”branschetiska regler”. Om man skall driva en process, stämning eller annat är det kanske bra om man först säkrar upp bevis och kanske kontrollerar om den person eller det företag som stått för ”brottet” har gjort detta med uppsåt. Visar personen ånger, vill man göra upp i godo och vilken skada har det vållat dig och ditt företag?

Se även sidan om GDPR och sidan om Domäntvist