Välkommen till Webbjuridik

webbjuridik och tillämpning av lagar på internet

 Med webbjuridik menas all juridisk tillämpning som har anknytning till webbplatser, appar, eller molnbaserade tjänster där det uppstår tvister eller meningsskiljaktigheter mellan minst två juridiska personer. Kanske är det så att någon har ”stulit” ditt webbinnehåll eller delar av innehållet? Kanske vet du inte riktigt hur du skall förhålla dig till GDPR? Kanske har någon registrerat en domänadress där ditt företagsnamn eller varumärke ingår?

Det är ju den som är VD på företaget som har det yttersta ansvaret för att bolaget sköter sina åtaganden och följer gällande lagar och praxis. Det är också den verkställande direktören som företräder bolaget vid en eventuell tvist eller rättslig process. Det är därför helt nödvändigt att VD inhämtar tillräckliga kunskaper.